MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA

 

Mokyklos-daugiafunkcio centro vizija

Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas pagrindinė dešimtmetė mokykla, maksimaliai tenkinanti individualius mokinių poreikius, siekianti tapti Vištyčio bendruomenės kultūros, sporto, informacijos ir savišvietos centru.

  

Mokyklos-daugiafunkcio centro misija

Pagrindinė mokykla, teikianti bendrąjį ikimokyklinį-priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, sudaranti galimybes vaikui vystytis ir ruoštis gyvenimui, ugdanti savarankišką, atsakingą, turintį tvirtas vertybines nuostatas pilietį.

 

Mokyklos-daugiafunkcio centro strateginis tikslas

Sutelkti visos mokyklos bendruomenės pastangas užtikrinant kokybišką mokinių lavinimą modernioje, saugioje ir sveikoje ugdymo(si) aplinkoje.

 
Mokyklos strateginis veiklos planas čia.