Lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

Lietuvių kalbos ir literatūros I dalies (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Lietuvių kalbos ir literatūros II dalies (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Galimi naudotis skaičiuotuvai matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu

 

PUPP aprašas

PUPP nacionalinio egzaminų centro puslapyje