http://www.gamtosauginesmokyklos.lt

 

  Mūsų mokykla jau 11 metų dalyvauja Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) programoje

 

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Remiantis įvairiais darnaus vystymosi aspektais ir kuriant ryšius su bendruomenėmis, Gamtosauginės mokyklos yra ideali programa, įgyvendinanti Vietos Darbotvarkę . Programos Gamtosauginės mokyklos nauda - aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

 

Daugiau informacijos: http://www.gamtosauginesmokyklos.lt

Mūsų mokykla šiais mokslo metais dalyvauja tarptautiniame FEE Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley bendrovės fondo projekte ,,Mažiau šiukšlių‘‘.

Daugiau informacijos: http://eco-schools-litterless.org 

 

2017-03-20 Gamtos mokslų savaitė

2016-03-18 Gamtos mokslų savaitė