http://www.gamtosauginesmokyklos.lt

 

  Mūsų mokykla jau 13-ti metai dalyvauja Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) programoje

 

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Remiantis įvairiais darnaus vystymosi aspektais ir kuriant ryšius su bendruomenėmis, Gamtosauginės mokyklos yra ideali programa, įgyvendinanti Vietos Darbotvarkę . Programos Gamtosauginės mokyklos nauda - aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

 

Daugiau informacijos: http://www.gamtosauginesmokyklos.lt

Mūsų mokykla šiais mokslo metais dalyvauja tarptautiniame FEE Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley bendrovės fondo projekte ,,Mažiau šiukšlių‘‘.

Daugiau informacijos: http://eco-schools-litterless.org 

 

2017-03-20 Gamtos mokslų savaitė

2016-03-18 Gamtos mokslų savaitė

 

 

GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS 2017 – 2018 M. M.


Tikslas:

   Formuoti mokyklos bendruomenės nariams aplinkosaugos vertybines nuostatas.


Uždaviniai:

  1. Ugdyti atsakomybės jausmą už artimiausioje aplinkoje esančius gyvosios ir negyvosios gamtos komponentus;

  2. Sudominti mokinius savo gyvenamosios aplinkos būkle;

  3. Skatinti mokytojus tolimesniam švietėjiškam aplinkosaugos darbui;

  4. Mokyti ir mokytis analizuoti, apibendrinti, vertinti;

  5. Skleisti informaciją apie mokykloje vykdomą gamtosauginį darbą.

     

     


 

Veiksmai

 

 

Atsakingi

 

Įgyvendinimo terminai

 

Kaip galime tai įvertinti?

 

Ar tai buvo sėkminga?

Idėjos ateičiai

Gamtosauginio komiteto posėdis

 

 

Komiteto pirmininkas

 

Rugsėjo mėn.

 

Bus sukurtas planas

 

Kokie darbai atlikti pagal planą

Monitoringas

9 klasės mokiniai

Rugsėjo mėn.

Bus parengti apklausos lapai ir analizė

Apklausti 85 proc. mokinių ir mokytojų

Mokyklos bendruomenės supažindinimas su veiklos planu (internetinė svetainė)

 

Komiteto nariai

E. Plečkaitis

 

 

Spalio mėn.

Ar bendruomenės nariai noriai įsitrauks į mokyklos gamtosauginę veiklą

 

Žinos apie mokyklos gamtosauginę veiklą

Keisti (atnaujinti) gamtosauginį stendą

 

9 klasės mokinės

 

Kas  mėnesį

 

Matys mūsų veiklą

Įrodymas, kad mes dirbame

Rašyti straipsnius apie gamtosauginį darbą į periodinę spaudą. Medžiagą kaupti mokyklos muziejuje

 

 

 

Lietuvių kalbos mokytojos

Bibliotekininkė

 

 

 

 

Po renginių

 

 

 

 

Informatyvumas

 

 

 

Įrodymas, kad mes dirbame

Renginių, akcijų ir kt. fotografavimas.

Nuotraukų talpinimas mokyklos internetinėje svetainėje

 

 

 

A. Ryckienė

E. Plečkaitis

 

 

 

 

Renginių, akcijų metu

 

 

 

Ateinančios kartos matys mūsų nuveiktą darbą

 

 

 

 

Kaupiama medžiaga

Raštų, tekstų spausdinimas

 

9 klasės mokiniai

Prireikus

Renkama ir segama medžiaga

 

Medžiagos panaudojimas

Organizuoti Paukščių palydų šventę ir joje dalyvauti

 

 

A.Ryckis

 

 

Spalio mėn.

 

 Kokie atlikti stebėjimai? Rezultatas

 

Bendravimas, bendradarbiavimas

Mokyklos aplinkos tvarkymas

 

V. Miliauskienė

 

Ruduo, pavasaris, vasara

 

Vizualiai

 

Jaukesnė aplinka

Dalyvauti rajoniniuose ir respublikiniuose ekologiniuose ir gamtosauginiuose projektuose.

 

 

 

 

Mokytojai

 

 

 

 

Pagal galimybes

 

 

 

Ar mokiniai noriai dalyvauja ir kokia nauda?

 

 

Mokinių skatinimas domėtis mus supančiu pasauliu

Dalyvauti ekologinėse talkose prie Vištyčio ežero, kurias organizuoja Vištyčio RPA.

 

 

 

A. Ryckis,

V. Griučkiūnas

 

 

 

Kada bus organizuojamos

 

 

Kokia nauda aplinkai?

Kiek surinkta šiukšlių?

 

 

Bendravimas, bendradarbiavimas

Edukacinė pamoka Vištyčio RP skirta piliakalnių metams

 

 

T. Skauronas

 

 

Rugsėjo mėn.

 

Mokinių žinios apie mus supančią aplinką prasiplės

 

Pilietiškumo kompetencijų ugdymas

Petro Kriaučiūno tėviškės tvarkymas

 

V. Miliauskienė

Spalio mėn., balandžio mėn.

 

Skaičius

Aplinkos papuošimas

Pagarba žmogui

Dalyvavimas rajoninėje biologų olimpiadoje

 

J. Vasaitienė

 

Sausio mėn.

Patikrinimas turimų biologinių žinių, rezultatai

Mokinių skatinimas domėtis biologijos mokslu.

Dalyvauti respublikiniame konkursuose: Gamtos Kengūra-2017, Olympis-2017

 

 

 

Gamtos mokslų mokytojai

 

 

 

Kai bus paskelbta

 

 

Turimų gamtamokslinių žinių patikrinimas

 

 

Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais

Dalyvauti respublikiniame projekte „Pažink valstybę“

 

 

 

J. Vasaitienė

 

 

 

Spalio-gruodžio mėn.

Mokinių žinios apie mus supančią aplinką prasiplės

Įsivertinimas, įvertinimas

Mokinių skatinimas domėtis mus supančiu pasauliu

Renginiai, skirti Pasaulinei Žemės dienai

(pagal atskirą planą)

 

 

 

Z. Vasaitis

 

 

 

Kovo mėn.

Bendruomenės požiūris į vykdomą gamtosauginę veiklą (Dalyviai?)

 

100 proc. mokinių ir mokytojų dalyvavimas

Vydupio valymas

 

A. Ryckis

 Balandžio mėn.

Ar daug surinkta šiukšlių?

Pasitenkinimas atliekant gerus darbus

Vištyčio miestelio gatvėse  šiukšlių rinkimas

 

Mokinių seniūnų taryba

 

Balandžio mėn.

 

Ar daug surinkta šiukšlių?

Pasitenkinimas atliekant gerus darbus

Įrodymas, kad mes dirbame

Ekologinio švietimo diena (visų dalykų mokytojai veda gamtosaugines pamokas)

 

 

 

 

Dalykų mokytojai

 

 

 

 

Kovo  mėn.

 

Mokinių žinios apie mus supančią aplinką prasiplės

Įsivertinimas, įvertinimas

 

 

Tarpdalykinė integracija

(mažiau išmokti)

Parodos mokyklos muziejuje, bibliotekoje, I aukšto koridoriuje:

Mano augintinis

Žiemos išdaigos

Inkilėlių

Tau, mokytojau

Rudens gėrybių

Viskas iš atliekų

Dirbinių iš siūlų

 

 

 

 

Z. Vasaitis

R. Liepuonienė

V. Griučkiūnas

A. Ryckienė

L. Griučkiūnienė

I. Kačkauskienė

I. Kačkauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal mokyklos MMT planą

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių savanoriškas dalyvavimas, aptarimas, rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

Savarankiškumo ugdymas, kūrybiškumo skatinimas

Susitikimai:

-su Vištyčio regioninio parko darbuotojais;

-su eiguliais, miškininkais, gydytojais;

 

 

 

 

 

Klasių auklėtojai

 

 

 

 

Pagal klasių auklėtojų planus

 

 

 

 

Gauta informacija, aptarimas

 

 

 

 

 

Profesijų pasirinkimas

Ekskursijos:

-po Vištyčio regioninį parką (dviračių takas);

- į Kalvarijos mini zoologijos sodą;

-į Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų;

-į Kauno zoologijos sodą;

- į Kybartų meteorologijos stotį;

-pas rajono ūkininkus, auginančius egzotiškus paukščius;

-į Kauno Botanikos sodą;

-po gražiausias Vištyčio miestelio sodybas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasių auklėtojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal klasių auklėtojų planus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių domėjimasis, ar noriai vyksta į ekskursijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įspūdžiai, aptarimas

Akcijos:

 „Rink baterijas“

„Išjunk šviesą, kai šviesu“

„Nešiukšlink“

„Nuo mokyklos iki ....‘‘

„Nemindžiok žolės“

„Neteršk Vydupio“

„Baltasis badas“

,,Diena be automobilio‘‘

,,Nedegink žolės‘‘

,,Darom 2018”

,,Papuošk mokyklą ir miestelį”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasių auklėtojai

Mokinių seniūnų taryba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal mokyklos MMT planą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių savarankiškas akcijų rengimas, jų dalyvavimas ir požiūris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savarankiškumo ugdymas

-Edukacinės erdvės:

- II a. fojė puošimas (gyvasis kampelis - akvariumai);

- I a. koridoriaus puošimas (Metų laikai)

 

 

 

A.Ryckienė

 

I. Kačkauskienė

 

 

 

Rugsėjo mėn.

 

Visus mokslo metus

 

 

 

Mokinių savanoriškas dalyvavimas kūrybiniame procese

 

 

Sukurta aplinka skatins mokinių kūrybiškumą, bus išnaudotos naujos pažinimo erdvės

Integruotos pamokos:

-Fizikos – dailės pamoka ,,Spalvos fizikoje ir dailėje‘‘ 7 kl.;

-Matematikos – gamtos ir žmogaus pamoka ,,Žmogus keičia Žemę‘‘ 6 kl.

-Istorijos – dailės pamoka „Mūsų krašto piliakalniai“

 

 

A. Žakienė

I. Kačkauskienė

 

 

 

I. Arlauskienė

A. Ryckis

 

I. Kačkauskienė

T. Skauronas

 

 

 

Balandžio mėn.

 

 

 

Balandžio mėn.

 

 

 

Gegužės mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokų aptarimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauda mokiniams,

dalinimasis gerąja patirtimi

Atviros pamokos:

-Anglų kalbos pamoka ,,Tai – skanu‘‘ 5 kl.

-Gamtos ir žmogaus pamoka ,,Jūros vaišės‘‘ 5 kl.

 

 

 

R. Labačiauskienė

 

 

A. Ryckis

 

 

 

 

Lapkričio mėn.

 

 

Vasario mėn.

 

 

 

 

 

 

 

Pamokų aptarimas

 

 

Taikomų metodų įvairovė kels mokinių mokymosi motyvaciją. Patirties sklaida

Žaliųjų erdvių kūrimas:

-Lauko klasė;

-Pažinimo takas;

-Vaistažolių pievelė;

-Mokyklos fasadinės pusės tvarkymas: gėlynai, kabančios gėlės

 

V. Griučkiūnas

Z. Vasaitis

R. Liepuonienė

 

 

 

V. Navickienė

 

Pavasaris

Pavasaris

Pavasaris

 

 

 

Pavasaris

 

 

Į erdvių kūrimą ir priežiūrą įsitrauks visa mokyklos bendruomenė – mokiniai, tėvai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai.

 

Žaliosios erdvės papuoš, praturtins mokyklos aplinką. Sukurta aplinka padės mokiniams mokytis, pažinti, skatins ekologinį bei estetinį ugdymą

Gėlynų ir aikštelių priežiūra

 

I. Arlauskienė

 

Ruduo, pavasaris, vasara

 

Vizualiai

Apklausa: ar tenkina mokyklos aplinka?

Gamtosauginių pamokų vedimas mokiniams VRP

 

Klasių auklėtojai

 

Visus metus

Mokinių domėjimasis, aptarimas

 

Įspūdžiai, aptarimas

Gamtosauginių pamokų vedimas mokinių tėvams

 

Z. Vasaitis

 

Kovo mėn.

 

Dalyvių skaičius

Žinos apie mokyklos gamtosauginę veiklą, mokytojų darbo metodus

Susitikimas su Gražiškių gimnazijos gamtininkais

 

J. Vasaitienė

 

Kovo mėn.

Dalyvių dalyvavimas ir pasiruošimas, apibendrinimas

 

Pasidalinimas gerąja patirtimi


 

Pastaba: gamtosauginiame stende III a. koridoriuje ir biologijos kabinete iškabinti kiekvieno mėnesio darbo planą.

Žemės dienai, skirtų renginių ciklas (visai savaitei) sudaromas pagal atskirą veiklos planą