2016-2017 m. m. mokykloje-daugiafunkciame centre dirbantys mokytojai:  

 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Vadovauja klasei

1.

Arlauskienė Irena

Matematika, ekonomika

6

2.

Bradūnienė Karolina

Kūno kultūra

10

3.

Daugėlienė Zina

Pailgintos d.d.gr. auklėtoja

 

4.

Dereškevičienė Elena

Lietuvių kalba

 

5.

Griučkiūnienė Loreta

Pradinis ugdymas, muzika

1-2

6.

Griučkiūnas Vitalius

Technologijos, braižyba, žmogaus sauga

7

7.

Janulevičiūtė Toma

Lietuvių kalba

 

8.

Kačkauskienė Irena

Dailė, technologijos

 

9.

Kivytienė Romalda

Rusų kalba

 

10.

Labačiauskienė Rima

Anglų kalba

 

11.

Landžiuvienė Dangirutė

Pradinis ugdymas

4

12.

Paškauskienė Judita

Chemija

 

13.

Paškauskienė Vilija

Matematika

 

14.

Plečkaitis Evaldas

Informacinės technologijos

 

15.

Ryckienė Aušra

Socialinis pedagogas

 

16.

Ryckis Alvydas

Geografija, gamta ir žmogus

5

17.

Stasaitienė Vilija

Tikyba

 

18.

Skauronas Tadas

Istorija

9

19.

Stučienė Reda

Anglų kalba

 

20.

Valavičienė Vilma

Logopedė

 

    21.

    Vasaitienė Janina 

    Biologija 

8

22.

Vasaitis Zigmas

-

 

23.

Vingilytė Žaneta

Priešmokyklinio ug. pedagogė

 

24.

Žakienė Audronė

Fizika