VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO   MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2017 m.

Direktorius

1

1254,-

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

0.5

620,-

Ūkvedys

0.5

208,-

Socialinis pedagogas

0.5

360,-

Psichologas

0.5

267,-

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

-

551,-

Mokytojas

19

8052,-

Bibliotekininkas

0.5

225,-

Mokytojo padėjėjas

1

413,-

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

0.5

357,-

Vyriausias finansininkas

1

645,-

Kultūros renginių organizatorius

0.5

207,-

Sekretorė

0,5

195-

Logopedė

0.25

135,-

Kompiuterių priežiūros specialistas

0.5

207,-

Rūbininkas-budėtojas

0.5

190,-

Valytojas

3.75

1425,-

Vairuotojas

1

400,-

Kiemsargis

1

380,-

Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas

1

380,-

     

 

Pastaba:

2017 m. etatų skaičius ir darbo užmokestis parodytas nuo 2017-09-01