Direktoriaus Zigmo Vasaičio metų veiklos ataskaita

2020 m.

Biudžeto sąmatų išlaidų vykdymo ataskaitos 2020.06.30

Biudžeto sąmatų išlaidų vykdymo ataskaitos 2020.03.31


2020 I ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Finansavimo sumos Veiklos rezultatai 6 VSAFAS 1 priedas

2019 m.

2019 IV ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Pinigų srautų ataskaita Gryno turto pokyčių ataskaita Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita

2019 III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Finansavimo sumos Veiklos rezultatai

2019 II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Finansavimo sumos Veiklos rezultatai 6 VSAFAS 1 priedas

2018 m.

2018 m. ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai

2018 III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai Informacija apie kitus subjektus

2018 II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai Informacija apie kitus subjektus

2017 m.

2017 m. finansinės ataskaitos

2017 m. aiškinamasis raštas

2017 III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai

2017 II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai