2013 IV ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai
Veiklos rezultatai Pinigų srautai

 Finansinės ataskaitos už 2013m. III ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2013m. I pusmetį čia.

Finansinės ataskaitos už 2013m. I ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2012m. čia.

Finansinės ataskaitos už 2012m. I ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2012m. II ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2012m. III ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2011m. čia.

Finansinės ataskaitos už 2011m. I ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2011m. II ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2011m. III ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2010m. čia.

Finansinės ataskaitos už 2010m. I-III ketvirčius čia

Vidaus auditas čia.

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita čia.