Direktoriaus Zigmo Vasaičio metų veiklos ataskaita

2018 m.

2018 m. ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai

2018 III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai Informacija apie kitus subjektus

2018 II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai Informacija apie kitus subjektus

2017 m.

2017 m. finansinės ataskaitos

2017 m. aiškinamasis raštas

2017 III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai

2017 II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai

 


Metinis ataskaitų rinkinys už 2016 metus


2016 III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

 


2016 II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai

 


 

2015 IV ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai
Veiklos rezultatai Pinigų srautai

 

2015 III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai

2015 II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

 


 

Metinis ataskaitų rinkinys už 2014 metus


2014 III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai

2014 II ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai

2014 I ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai Veiklos rezultatai

2013 IV ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė Turto pokyčiai
Veiklos rezultatai Pinigų srautai

 Finansinės ataskaitos už 2013m. III ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2013m. I pusmetį čia.

Finansinės ataskaitos už 2013m. I ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2012m. čia.

Finansinės ataskaitos už 2012m. I ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2012m. II ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2012m. III ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2011m. čia.

Finansinės ataskaitos už 2011m. I ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2011m. II ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2011m. III ketvirtį čia.

Finansinės ataskaitos už 2010m. čia.

Finansinės ataskaitos už 2010m. I-III ketvirčius čia

Vidaus auditas čia.

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita čia.